Мини

Царство повикано на война против Вавилон, заедно с Арарат и Асханаз – Ер. 51:27, и за което се предполага, че обозначава Армения, или част от нея.