Минит

Град на амонците във времето на Ефтай – Съд. 11:33, четири мили на североизток от Есевон. Той доставял хубава пшеница за тържището на Тир – Ез. 27:17.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.