Минит

Град на амонците във времето на Ефтай – Съд. 11:33, четири мили на североизток от Есевон. Той доставял хубава пшеница за тържището на Тир – Ез. 27:17.