Мир

В Д.А. 9:31, се говори за мирът, на който християните се радваха след дълги преследвания в Палестина, след обръщението на Савел от Тарс в християнството, през последните две години на краткото царуване на Калигула, (39д и 40г. след Р.Х.), когато евреите до толкова бяха обезпокоявани от старанията на императора, да ги принуди да го обожават, че се въздържаха да наскърбяват Христовите последователи.