Мирика (изтравниче)

Дивата мирика, е едно ниско дръвче, което расте в пустите и песъчливи места, и в Св. Писание се съпоставя с някое високо дърво, което расте край вода – Ер. 17:5-8, 48:6.