Миро

Мирото много се употребяваше от старите евреи, не само за лек, но и за красота – Рут. 3:3; Пс. 104:15; П.П. 1:3; Мт. 6:17; Лк. 7:46. Мирото, обикновено се приготвяше от маслинено масло. Свещеното миро, се описва в Из. 30:22-33. Мирата на богатите, се правеха от много скъпи съставки, и тяхното благоухание много се славеше – Ис. 39:2; Ам. 6:6; Мт. 26:7-9; Йн. 12:5. Виж Помазание.