Мирсина

Едно благовонно, вечно зелено дърво, което расте в диво състояние, в южните части на Европа, в северна Африка, и в страните на Азия с умерен климат, особено по крайбрежията. Листата му са широки, дебели, лъскави и винаги зелени; цветовете му са бели, а понякога с червена краска отвън; зърната му колкото грах синкави или белезникави, красиви и благовонни, както и цялото дърво. Зърната му, се употребяват като аромати на Изток; и като укрепителен лек – Неем. 8:15; Ис. 41:19, 55:13; Зах. 1:8,10,11.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.