Миса

Моавски цар, който плащал тежък данък на Ахаав Израилевият цар, но който въстанал против Израил след смъртта на Ахаав – 4Цар. 1:1, 3:4-27. Йорам, синът на Ахаав, с помощта на Юда и Едом, започнал война с него, и го обсадил в столицата му. Като не можал да си пробие път през обсадителното пълчище, цар Миса, помолил за помощта на боговете си, като пожертвувал собствения си син на градската стена. Обсадителите, обзети от ужас при това възмутително деяние, се оттеглили от страх, да не би някоя проклетия да ги нападне.

Цар Миса е живял в Девон. Виж Девон. В древните развалини на това място, е открит през 1868 г. паметник (стела), издигнат от този цар, с надпис, който разказва за успешните военни походи на Миса срещу Израилевия цар, и отхвърлянето на ярема му – 4Цар. 3:5.

Този паметник, отчасти повреден от арабите, после е бил поправен и съхранен в Паришкия музей Лувър. Той е най-интересен в отношение към Библейските древности. Изгледът му е представен в приложената тук картина.

Езикът на надписа, е почти еднакъв с еврейския в Стария Завет. Буквите му приличат на буквите в някои стари Финикийски надписи, и на буквите по Еврейските монети от времето на Макавеите. Те приличат също и на старите Гръцки букви, за които вече добре се знае, че са донесени от Финикия, и че са първообразите на всичките днешни Европейски азбуки.

Надписът споменава името на Амврий Израилския цар, и загатва за Ахаав, без да споменава името му. Между градовете, които Миса съгради или засели, или за които воюва с Израилските царе, са споменати: Девон (Мисовата столица), Медева, Ваалмеон, Кириатаим, Нево, Яса, Ароир, Восор, Викран, Вет-Девлатаим, Оронаим, и особено Корха (вероятно предместие на Девон) съграден от Миса, където този паметник бил издигнат. Повечето от гореизброените градове, са споменати в Чис. 21:23, 32:34; И.Н. 13:16-19; Ис. 15гл. и Ер. 48гл. От сравнението на тези места в Св. Писание, излиза, че тези градове са били ту в ръцете на моавците, ту на израилтяните; и че тази страна е била средище на чести погранични воювания.

Миса отдава избавлението си на Хамос, Моавското божество, което многократно се среща в Стария Завет, (виж Хамос), и споменава още Йеова, като Израилев Бог.
Този надпис, е един от най-древните, до сега открити азбучни надписи.