Мишка

Мойсей обявява мишките за нечисти. Исая в 66:17, порицава евреите защото яли мишки. Мишки опустошили и Филистимските полета, след като филистимците пленили ковчегът Господен; това ги принудило да го върнат назад със златни образи на мишки – 1Цар. 5:6,9,11, 6:4,5. Полските мишки и сега преобладават в онези страни.