Мишка

Мойсей обявява мишките за нечисти. Исая в 66:17, порицава евреите защото яли мишки. Мишки опустошили и Филистимските полета, след като филистимците пленили ковчегът Господен; това ги принудило да го върнат назад със златни образи на мишки – 1Цар. 5:6,9,11, 6:4,5. Полските мишки и сега преобладават в онези страни.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.