Митар (бирник)

Чиновник, който събира данъци. Евреите много са мразили митарството и митарите. Те гледали с отвращение на тези обществени служители, когато събират данъците и налозите наложени им от чужденците, римляните. Еврейските митари, са считани от сънародниците си като езичници – Мт. 18:17. Разказва се даже, че не им се позволявало да влизат в храмът и синагогите, за да участвуват във всенародните молитви, и да заемат служби или да свидетелствуват по съдилищата.

По времето на Исус, в Юдея имаше много митари; Закхей, вероятно бе, един от главните събирачи на данъци, понеже се нарича “началник на митарите” – Лк. 19:2, а Матей бе по-долен митар – Лк. 5:27. Евреите укориха Исус, затова че бил “приятел на митарите и грешниците, и ял с тях” – Лк. 7:34, но той като знаеше много добре за себеправедността, неверието, и лицемерието на обвинителите си, отговори: “митарите и блудниците ви изпреварват в царството Божие” – Мт. 21:32. Сравни молитвата на каещият се митар в храмът, със себе-праведният дух на фарисеите – Лк. 18:10-14.