Митилин

Старата столица на остров Лесбос; морско пристанище на източната страна на острова, към Мала Азия. Павел престоял там, като отивал от Гърция за Ерусалим – Д.А. 20:14. Този остров, сега се нарича Мидили, а развалините на града още съществуват близо до Кастро.