Митра

Свещеното наглавие на Еврейския първосвещеник, направено от тънък ленен плат, няколко лакти дълъг и увит на главата, с една плочица от чисто злато на челото, с надпис на нея: “Свет Господу” – Из. 28:4, 36-38, 39:28-31.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.