Митра

Свещеното наглавие на Еврейския първосвещеник, направено от тънък ленен плат, няколко лакти дълъг и увит на главата, с една плочица от чисто злато на челото, с надпис на нея: “Свет Господу” – Из. 28:4, 36-38, 39:28-31.