Митридат (даден от Митра, богът на слънцето)

I. Съкровищникът на Кир – Езд. 1:8.

II. Персийски чиновник, служещ в Самария – Езд. 4:7.