Мляко

Млякото често се споменава в Св. Писание, като преобраз на чиста, проста, и здрава истина – 1Пет. 2:2; Евр. 5:12,13, а мляко и мед символизират плодородие и изобилие – Бит. 49:12; Чис. 16:13; И.Н. 5:6. Евреите и съседите им, употребявали не само краве мляко, но и мляко от камили, овце и кози – Бит. 32:15; Вт. 32:14; Пр. 27:27.