Мнаса (литра)

Тегло и количество пари, която в Стария Завет – 3Цар. 10:17; Езд. 2:69; Неем. 7:71, стои вместо 100 сикли, а в Новия Завет е равна на сто динари.