Моавци

Потомци на Моав, Лотовия син – Бит. 19:30-38. Моавската земя, е лежала на изток и югоизток от Мъртво море, и главно на юг от река Арнон. По едно време, обаче, тя се е простирала на север до Явок, и дълго време страната отвъд Йордан срещу Ерихон, е била известна под името “Моавски полета” – Чис. 22:1; Вт. 1:5, 29:1; И.Н. 13:32. Моавците, изместили от владенията му едно исполинско племе, емимите – Вт. 2:11, а тях пък, изпъдили от земята на север от Арнон аморейците – Чис. 21:13,26; Съд. 11:13-18. Тази земя завоювал по-късно Мойсей, и я определил за Рувимовото племе. Когато ги приближили израилтяните от Египет, моавците постъпили с тях много нечовечно – Чис. 2224гл.; Вт. 2:8,9, и макар Бог да ги пощадил от завоюване, той ги изключил и тях и родовете им до десети род от преимуществените права на людете си – Вт. 23:3-6. Те били големи идолопоклонници, служили на Хамос и Ваалфегор с мръсни обреди – Чис. 25гл., а понякога и с човешки жертви – 4Цар. 3:27. Виж Молох. В един период от време, както в дните на Рут, имало мир между тях и Израил, но като цяло отношенията им били неприятелски, както във времето на Еглон – Съд. 3:12-30; на Саул – 1Цар. 14:47; на Давид – 2Цар. 8:2,12; на Йорам и Еровоам – 4Цар. 3гл., 13:20, 14:25. Те помогнали на Навуходоносор против евреите – 4Цар. 24:2; Ез. 25:6-11; и когато последните отивали в плен, те придобили назад старите си владения на север от Арнон – Ис. 15-16гл. Еврейските пророци, са произнасяли много застрашителни прокоби, против тези наследствени неприятели на Бога и на неговите люде – Чис. 24:17; Пс. 60:8, 83:6; Ер. 25:9-21, 48гл.; Ам. 2:1-3; и пътешествениците единодушно свидетелствуват, за изпълнението на тези пророчества. Пустота и мрак владеят по Моавските планини, а Моавските долини, са повечето необработени. Моавската земя, се намира под турска власт, но се обитава главно от скитнически араби – Соф. 2:8,9. Малцина пътешественици днес, са се осмелявали да пътешествуват в онази страна. Те я описват като земя изобилваща с развалини, такива като развалени водоеми, храмове, стени, гробища и др., които доказват, че тя някога е била гъсто населена.