Молец

Това известно насекомо, което поврежда вълнени платове, е споменато на много места в Св. Писание – Йов 4:19, 13:28, 27:18; Ис. 50:9; Ос. 5:12; Мт. 6:19,20. Виж Дрехи.