Молох

3Цар. 11:5,7; Ер. 49:1; Соф. 1:5; Д.А 7:43
Името на едно езическо божество, на което служели амонците. Израилтяните също служили на този идол, и през скитанията в пустинята, и след това в Палестина – 4Цар. 23:10; Ез. 20:26,31. Жертвите, които принасяли на Молох, били главно човешки жертви, а именно деца, които хвърляли живи в силно нажежените ръце на статуята му. Виж Еном. Сравни Лев. 18:21, 20:2; Вт. 12:31; Пс. 106:37,38; Ер. 7:31, 19:2-6, 32:35. Според някои от тези места в Стария Завет, Молох може би е друго име за Ваал; и ние разбираме, че финикийците, които са имали за върховен бог Ваал, и картагенците техните поселници, са служили на този образ, с подобни ужасни жертви, както римляните са обожавали Сатурн.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.