Мор

Тази дума се употребява в Писанията, не само за чумата, но и за всяка голяма болест или смъртност – Из. 9:15; 3Цар. 8:37. Виж Язва.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.