Мор

Тази дума се употребява в Писанията, не само за чумата, но и за всяка голяма болест или смъртност – Из. 9:15; 3Цар. 8:37. Виж Язва.