Мория

Хълмът, на който е построен Ерусалимския храм – 2Лет. 3:1. Виж Ерусалим. Това място, изглежда е било същото, където Авраам щял да принесе в жертва сина си Исаак – Бит. 22:1,2, и където Давид се помоли за народа си, на гумното на Евусеца Орна – 2Цар. 24:16-25.