Мория

Хълмът, на който е построен Ерусалимския храм – 2Лет. 3:1. Виж Ерусалим. Това място, изглежда е било същото, където Авраам щял да принесе в жертва сина си Исаак – Бит. 22:1,2, и където Давид се помоли за народа си, на гумното на Евусеца Орна – 2Цар. 24:16-25.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.