Мравка

Едно малко насекомо, прочуто с трудолюбието си, с колективния си обществен живот, и със способността да строи жилището си. Някои видове мравки, градят обиталища доста по-големи от самите тях, така че те могат да поберат около 12 човека. През техните покриви не преминава дъжд, и те съдържат много катове, преходи, и др., построени с изкусна и непрестанна работа. Мравките най-много се грижат за малките си, докато са в яйцата и когато се измътят. Никой вид от тях, не се е намерил още, да си приготвя храна от зърно за зимата, защото докато студът продължава, те всичките спят зимен сън. Соломон в Притчи 6:6, ги хвали затова, че работят толкова усърдно и постоянно, колкото времето им позволява и помага, и той ни повелява да правим същото прилежно употребление на живота си и на благовремието си – Пр. 30:24,25. По-долните животни, в някои работи са по-умни от грешните човеци – Йов 12:7,8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.