Мрежи

Мрежите често се споменават в Св. Писание – Пр. 1:17; Екл. 7:26; Ис. 19:8,9; Ав. 1:15,16, особено във връзка с първите ученици на Христос – Мт. 4:18, 13:47-50; Лк. 5:1-10. Преди изобретението на огнестрелните оръжия, мрежите били употребявани от ловците по време на лов, а вероятно и от разбойниците – Йов 19:6; Пс. 140:5; Мих. 7:2. Древните римляни, са имали гладиаторски игри, в които единия противник, се въоръжавал с меч и щит, а другият с меч и мрежа, и с тая последната, се е опитвал да спъне и повали противника си, и тогава да го промуши с меча си.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.