Муха

Един род насекомо, от което има много видове. Мойсей, е обявил мухите и повечето други насекоми за нечисти и гнусни – Лев. 11:42. Те преизобилват в Египет, и са много досадни. Спускат се на цели рояци, и нападат по очите и по лицето на хората. Колко вредни и опустошителни са рояците от мухи, става явно и от това, че на Изток, мухите са разорявали понякога цели области – Из. 8:24. Филистимците и хананейците, са се покланяли на Велзевул, бога на мухите, за да ги покровителствува от тези мъчителни насекоми. Виж Веелзевул.

В Исая 7:18, пророкът като описва Египетската и Асирийската войска, под имената на преобладаващите насекоми в Египет и Асирия, казва: “И в същия ден Господ ще засвири за мухите, Които са в най-далечните околности на египетските реки, И за пчелите, които са в асирийската земя;”. Мухите, за които тука се говори, може да са били Етиопските мухи, за които един пътешественик пише следното: Те са по-големи и по-дебели от пчелите, и имат по-широки криле от крилете на пчелите, и отделни, каквито са крилете на мухите. Крилете на Етиопските мухи, са много прозрачни, без никакви краски или капчици по тях; и още главите им са много големи. Щом се чуе, че тези мухи бръмчат, говедата пощръкляват; оставят пашата си, и бягат наоколо по полето, докато изнемощеят и паднат мъртви. Единственото спасение, е да оставят черната земя, и да избягат в песъчливата пустиня. Там, те трябва да престоят, докато трае дъждовното време. Пред същите тези насекоми, бягат и камилите, а слоновете и носорозите се покриват с кал, за да се бранят от тях.