Мъдреци (влъхви)

Название, което мидяните и персите давали на едно съсловие свещеници, философи и др., които посвещавали себе си на изучаването на нравствените и физическите науки, и особено на астрономията и медицината. Те само извършвали религиозни обреди, и се опитвали да предвещават на хората бъдещи събития и да изявяват волята на боговете. Виж Мидия. Тъй като по този начин те придобивали почит и влияние, имали достъп и в царските дворове, и до тях се допитвали царете и големците във всички случаи. Те също придружавали войската във военни походи; и до такава степен се слушали техните съвети и мнения, че нищо не се започвало без тяхното одобрение. Мъдреци имало във Вавилон, Египет, Арабия, и др. Книгата на Даниил, показва колко големи почести са се отдавали на мъдреците във Вавилон. Даниил бе определен за началник на мъдреците, но тяхната завист за мъдростта му, омразата им против вярата му, и начина по който са описани в Ис. 47:13,14; Дан. 2:9,27, показват че те са лишени от истинската мъдрост.

Това, обаче, не може да се каже за онези, които дойдоха “от изток”, за да се поклонят на отрочето Исус – Мт. 2:1-12. Пленяването на евреите отвъд Йордан, бе разсеяло в Изток много светлина за истинния Бога; и тези философи и астрономи, като търсеха мъдрост, намериха и вярваха пророчествата за Месия, и когато се роди, бяха заведени чрез Божие водителство при него във Витлеем. Виж Звезда. Посредством тези мъдреци, науката и философията на Езическия свят, се поклониха на Христос. Виж и Пс. 72:10,11; Ис. 60:1-3.