Наама (приятен)

Град в Юдовото поле – И.Н. 15:41, който Кондер предполага, че е стоял на Наане, 5 мили на югоизток от ел Мугар (Макида).