Наас (змия)

I. Амонски цар, разбит от Саул, докато обсаждал Рамот-галаад – 1Цар. 11гл. Той или едноименият му син, е бил в приятелски отношения с Давид – 2Цар. 10:2.

II. Наас, който е споменат в 2Цар. 17:25, е бил или (1) баща на Саруия и Авигея, чиято съпруга по-късно стана жена на Есей, и майка на Давид, или (2) според преданията на Еврейските равини самия Есей, или (3) възможно ако и не вероятно съпруга на Есей.