Наасон

Един от праотците на нашия Господ – Мт. 1:4; Лк. 3:32, водач на Юдовото племе в пустинята – Чис. 1:7, 2:3, 7:12, и зет на Аарон – Из. 6:23; Рут 4:20; 1Лет. 2:10.