Начатки (първи плодове)

Начатките, са били подаръците, които евреите занасяли в храма от първите плодове на жетвата, за да засвидетелствуват пред Бога своята благодарност и зависимост. Начатките, са се принасяли в храма, преди да започне вършитбата, и след като свърши жетвата. Първият принос от тези начатки, се принасял от името на народа, и е бил един сноп ечемик, събран в петнадесетия ден на Нисан, вечерта и очукан в дворът на храма. Като очиствали ечемика добре, изпичали една част от него, и я счуквали в едно котле. Тогава сипвали в него една мяра дървено масло и една кривача темян, и свещеникът като вземал приносът, представял го пред Господа, и хвърлял една кривача от него в огъня на олтара. След този обред, всеки е бил свободен, да иде на нивата си, и да си гледа работата. Когато житната жетва завършвала, в деня на Петдесетница, евреите принасяли като начатки от друг един вид, два квасни хляба – Лев. 23:10,17. Освен тези общонародни приноси, всяко частно лице, е било длъжно да принесе своите начатки в храма, но Св. Писание не определя нито времето, нито количеството на начатките. Евреите са носили в храма и друг вид начатки – Чис. 15:19,21; Неем. 10:37.

Християните приемат “Духът в начатък” – Рим. 8:23. “Христос възкръсна от мъртвите и стана първият плод на починалите” – 1Кор. 15:20, предтеча на всичките които живеят, защото и той живее – Йн. 14:19.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.