Нахор

I. Син на Серух и баща на Тара – Бит. 11:22-25; Лк. 3:34.

II. Син на Тара и брат на Авраам и на Аран. Той се оженил за Мелха, своята братовчедка в Ур Халдейски – Бит. 11:26-29, но явно се е преселил в Харан – Бит. 24:10, 27:43. Родили му се дванадесет синове, между които Ватуил, бащата на Ревека – Бит. 22:20-24.