Нахор

I. Син на Серух и баща на Тара – Бит. 11:22-25; Лк. 3:34.

II. Син на Тара и брат на Авраам и на Аран. Той се оженил за Мелха, своята братовчедка в Ур Халдейски – Бит. 11:26-29, но явно се е преселил в Харан – Бит. 24:10, 27:43. Родили му се дванадесет синове, между които Ватуил, бащата на Ревека – Бит. 22:20-24.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.