Наин

Мястото, където Христос извърши едно от най-големите си чудеса, като съживи от смъртта сина на една вдовица – Лк. 7:11-17, е било едно малко село в Галилея, три мили на югозапад от планината Тавор. То е сега едно малко селце, и още носи старото си име.