Наин

Мястото, където Христос извърши едно от най-големите си чудеса, като съживи от смъртта сина на една вдовица – Лк. 7:11-17, е било едно малко село в Галилея, три мили на югозапад от планината Тавор. То е сега едно малко селце, и още носи старото си име.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.