Нажежен Пясък (шараб)

В Ис. 35:7, се подразбира, че значи мираж, наречен на арабски сераб, едно измамливо видение, което се описва почти от всички пътници по тропическите пустини. Неопитният скитник гледа от далеч, нещо което той мисли, че е едно хубаво пространство от вода; и въображението облича оттатъшния бряг с треви, шубраци, здания и др.; но като побърза към него, той намира, че това приятно видение, се отдалечава и най-накрая изчезва, и нищо не остава, освен нажеженият пясък.