Нар

Овошка, която расте в диво състояние в Персия и Сирия, южна Европа и северна Африка. Това растение е ниско, има право стъбло, червеникава кора, много и кичести клони, тъмно-зелени листа, и едър червен цвят. Плодът му е колкото портокала, с дебела твърда кора; изпълнена със семена, облечени с един вид сочни, червеникави покривки. Поради ценността на плода му и красотата на цветовете му, нара се е садил в градини – П.П. 4:13, 6:7,11, 8:2; Й-л 1:12. Той изобилвал в Палестина – Чис. 13:23; Вт. 8:8. Изкуствени нарове, се поставяли за украшение на първосвещеническата дреха – Из. 28:33, и на здания – 3Цар. 7:18.