Нард

П.П. 1:12, 4:13,14
Една много благоуханна течност, която се приготвя от едно късокласно растение. Нардът, много се е ценил от старите, и е бил обичната им миризма в баните и пировете им. Хораций казва, че една кутийка с нард, е струвала колкото голям съд с вино. Евангелистът казва за него, че пръска богато благоухание, и като “драгоценно” и “твърде скъпо”, един литър от него струва триста динара – Йн. 12:3-5. Виж Алавастър.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.