Натан

I. Един пророк – Зах. 12:12, приятел и съветник на Давид. Той одобрил намерението на царя, да съгради храм на Господа, но после по Божие повеление, отложил съграждането му за Соломон – 2Цар. 7:1-17. С една остра, но уместна притча, той изобличил Давид, за престъплението му в делото на Урия и Витсавее – 2Цар. 12гл.; Пс. 51; и неговата дързост и верност, се одобрили, както се вижда от Давид, (виж Натан II), и трябва да останат достопаметни. Вероятно Соломон, бил възпитан под негова опека – 2Цар. 12:25, и от него е бил подпомогнат, за да наследи мирно престола – 3Цар 1гл. Той е писал някои летописи, отдавна изгубени, и за Давид и за Соломон – 1Лет. 29:29; 2Лет. 9:29. Колко години е живял при Соломон, не е известно, но двама от синовете му, са били високи чиновници в царския двор – 3Цар. 4:5.

II. Син на Давид от Витсавее – 1Лет. 3:5, 14:4, праотец на Христос – Лк. 3:31. Виж Родословие.