Навал (безумен)

Потомък на Халев, притежател на големи поземлени имущества и стада, в Маон и Кармил, в южната част на Юдовото племе. Той беше много задължен на Давид, за това, че той го беше запазил от разбойниците в пустинята, но въпреки всичко това, в едно време най-удобно за него, за да покаже на дело признателността си, той безсрамно отказал да се съобрази със скромното желание на Давид, да достави нещо за войските му. Разсърден от негостоприемното и непризнателното му поведение, Давид скоро тръгнал и отивал да накаже и него, и всичките негови с меч. За добра чест, Авигея, жената на Навал, чрез една благоразумна постъпка, отвърнала това зло. Десет дена по-късно, Господ поразил Навал, и той умрял – 1Цар. 25гл. Виж Авигея.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.