Навиот

Седалище на Самуил и на учениците му, и на едно от пророческите училища – 1Цар. 19:18-24, 20:1. То изглежда е било едно от предградията на Рама; и Давид, като потърсил убежище там със Самуил, се скрил от Саул.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.