Навиот

Седалище на Самуил и на учениците му, и на едно от пророческите училища – 1Цар. 19:18-24, 20:1. То изглежда е било едно от предградията на Рама; и Давид, като потърсил убежище там със Самуил, се скрил от Саул.