Назарянин

Име приложено на Христос – Мт. 21:11; Д.А. 2:22, 4:10. Предречено е било в пророчество – Пс. 22:7,8; Ис. 53:2, че Месия ще бъде презрян и отхвърлен от човеците, и това приложено название, което се употребявало за укор, показва истинността на това пророчество – Мт. 2:23; Д.А. 24:5. Назарет е бил един малък град, в една занемарена част от Палестина. Виж Галилея и Назарет.