Неапол

Сега се нарича Кавала – Д.А. 16:11, приморски град в Македония, близо до пределът на Тракия, където Павел дошъл от остров Самотрак. От Неапол той отишъл във Филипи. Виж Сихем II.