Небесна Царица

Едно име, което Еврейските идолопоклонници даваха на луната – Ер. 7:18, 44:17,18.