Нееман (приятен)

I. Внук на Вениамин, Якововият син, глава на едно коляно от Вениаминовото племе – Чис. 26:40.

II. Отличния военачалник на Венадад Сирийския цар, по времето на Йорам Израилския цар. Той се разболял от проказа, но се излекувал чрез едно чудо, като се окъпал седем пъти в Йордан, според както му заръча пророк Елисей – 4Цар. 5гл.; Лк. 4:27.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.