Нефталим

Шестият син на Яков от Вала, Рахилината слугиня – Бит. 30:8. Знаем малко подробности за живота му. Той е имал четирима синове – Бит. 46:24. Патриарх Яков, когато благословил синовете си, произнесъл върху Нефталим следното благословение: “Нефталим е елен пуснат, който говори угодни думи”. За тълкуванието на този израз виж Елен.

Нефталимовото племе, е обитавало в една богата и плодородна част на Северна Палестина, която е имала Асир на запад, горен Йордан и част от Тивериадското езеро на изток. Някои разклонения от Ливанските планини, съставляват “Нефталимовите планини” – И.Н. 19:32-39, 20:7. Нефталимците, доставили едно голямо число военни, при коронясването на цар Давид – 1Лет. 12:34, и името им почетно е споменато в боевете на Съдиите – Съд. 1:33, 5:18, 6:35, 7:23. Земята на нефталимците, веднъж била пленена от сирийците – 3Цар. 15:20, и нефталимците са били между първите пленници на Асирия – 4Цар. 15:29; Ис. 9:1. Нашият Спасител, прекарал много време в южната част на тази страна – Мт. 4:13-15.