Нехао (фараон Нехао)

Египетски цар, споменат не само в Св. Писание, но и от Хиродот, който казва, че той е син на Псаметих, Египетския цар, и че когато наследил бащиното си царство, той вдигнал велики войски, и изпратил велики флоти, както в Средиземно, така и в Червено море; че той пръснал на вятъра грамадно количество пари, и погубил хиляди човешки живота в безплодния си опит, да съедини Нил с Червено море чрез един канал; и че той е бил първия, който изпратил един кораб да обиколи Африка. Йосия, Юдейския цар, излязъл да се съпротиви на Нехао в първия му поход срещу Навуходоносор, и се бил с него при Магедон, където той получил раната, от която умрял; а Нехао продължил напред, без да престои в Юдея. След завръщането си от Ефрат, където превзел град Кархамис, (609г. преди Р.Х.), той престоял на Ривла в Сирия; и оттам изпратил да му доведат Йоахаз, Юдовия цар, свалил го от престола му, оковал го с вериги, и го изпратил в Египет. Тогава отишъл в Ерусалим, поставил на престола, на мястото му, Елиаким, (или Йоаким), и глобил царството сто таланта сребро и един талант злато. На изображението тука, взето от великата “Гробница на царете” в Египет, се вярва, че са изобразени четирима Еврейски заложници или отлични пленници, доведени пред Фараон Нехао. Един от тези може да е Йоахаз. Те са нарисувани в бяло; и с тях заедно четирима червени, четирима черни, и други четирима пак бели, за които се предполага, че са вавилонци, етиопци и др. Те са доведени пред царя, седнал на престола си, от едно соколо-главо същество, което често се среща по Египетските паметници. Еремия в 46:2, разказва, че Кархамис бил превзет назад от Навуходоносор (през живота на баща му Набополасар), в четвъртото лето на Йоаким, Юдовия цар; така Нехао, не задържал завоеванията си в Сирия, повече от четири години – 4Цар. 23:29 до 24:7; 2Лет. 35:20 до 36:6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.