Нехилот

Предполага се, че значи флаути, или други подобни музикални инструменти. Среща се само в заглавието на пети псалом, даден на началника на този род музиканти.