Нергал

Един от боговете на хутайските преселници в Палестина – 4Цар. 17:30. Този кумир може да е представлявал Марс, вечният образ на кръвопролитието. Арабите наричат Марс злощастие. Него са го изобразявали, държащ в едната си ръка сабя, в другата, човешка глава за косата, току що отрязана; а дрехите му напоени с кръв. Арабите боядисвали храмът му с червено, и му дарявали дрехи напръскани с кръв, и още един войник (може би пленник), когото хвърляли в едно малко езеро. Името Нергал, съставя част от името Нергал-саресер – Ер. 39:3,13.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.