Неуста

Жена на Йоаким и майка на младия цар Йоахин, която вероятно е взела участие в неговото управление, защото Еремия укорява и нея – 4Цар. 24:8; Ер. 13:18, 29:2.