Неверие

Неверие в свидетелството Божие, прави Бога лъжец, и е най-голям грях. То е делото на едно растлено и виновно сърце, защото никой здравомислещ човек, не би отхвърлил изобилното свидетелство, което Бог ни дава за истинността на словото си – Пс. 14:1. Най-вече неверието в Спасителя, е едно неизказано престъпление, което справедливо запечатва осъждението на онзи, който така презира спасението си – Йн. 5:18; 1Йн. 5:10.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.