Никанор

Един от първите седем дякони, избрани и ръкоположени скоро след слизането на Св. Дух в деня на Петдесетница – Д.А. 6:1-6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.