Никодим

Член на Еврейското съборище, отначало фарисей, а по-късно ученик на Исус. Той рано се убедил, че Христос е пратен от Бога, но не бил готов да се причисли изведнъж към Неговите последователи. В Йн. 3:1-20, той най-напред се явява като боязлив изпитател на истината, когото нашия Господ поучаваше във великите учения за възраждането и изкуплението. В Йн. 7:45-52, той предпазливо защитава Исус пред съборището. Най-накрая, при разпятието, той явно се признава за вярващ и дохожда с Йосиф от Ариматея, да изпълни последните си длъжности към тялото Христово, което снеха от кръста, балсамираха и положиха в гроба – Йн. 19:39.