Николай

Прозелит от Антиохия, т.е. един обърнат от езичеството в Еврейската вяра. Той прегърнал Християнската вяра, и станал един от най-ревностните последователи на Христос; и поради това бе избран за дякон в Ерусалимската църква – Д.А. 6:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.