Никопол

Град, където ап. Павел презимувал, според както общо се вярва, последната зима от живота си, след като по-напред писал на Тит в Крит, да отиде при него – Тит 3:12. Някои предполагат, че тук става дума за Никопол в Тракия, положен при устието на река Нест (Кара-су), при пределите на Македония. Други, обаче и по-вероятно, приемат този град за Никопол в Епир, град положен при устието на Амвракийския залив, срещу Актиум, и основан от Август в чест на решителната си победа над Антония.