Нисрох

Бог на асирийците, в чийто храм Сенахирим, като се кланял, двамата му синове отишли и го убили – 4Цар. 19:37. Етимологически това име значи “велик орел”, и на по-старите Асирийски ваяния, сега скоро разкопани в Ниневия, се намират изображенията на един идол в човешко подобие, но с орлова глава, както се вижда в предстоящата картина. И между древните араби, орелът се е почитал като идол. Другото изображение тука, което представлява едно крилато човеко-подобно същество в един кръг, и с лък в ръката, често се среща на стените на древна Ниневия в богомолни представления, и за него се вярва, че е символът на върховното божество на асирийците.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.